יעוץ>ניתוח>תכנון>פיקוח>תפעול>מערכי תקשורת ואבטחת מידע
רחוב בורלא 22 ת.ד 46279 ירושלים 93714 טל: 6791099-02,פקס: 6789148-02
E-MAIL:netexpert@netexpert.co.il:דואר אלקטרוני